ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

กุมภาพันธ์ 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 77.54 KB

ดาวน์โหลด

มกราคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 1.59 MB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

มกราคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.59 MB
ดาวน์โหลด