ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

กรกฎาคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 205.5 KB

ดาวน์โหลด

พฤษภาคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 1.28 MB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

พฤษภาคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.28 MB
ดาวน์โหลด
เมษายน 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.94 MB
ดาวน์โหลด
มีนาคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.4 MB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 144.17 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.59 MB
ดาวน์โหลด