ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

มกราคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 79.86 KB

ดาวน์โหลด

มกราคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 1.51 MB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

มกราคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.51 MB
ดาวน์โหลด