ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

มีนาคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 80.44 KB

ดาวน์โหลด

กุมภาพันธ์ 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 144.17 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

กุมภาพันธ์ 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 144.17 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2561 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.59 MB
ดาวน์โหลด