ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

เมษายน 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 75.54 KB

ดาวน์โหลด

กุมภาพันธ์ 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 898.74 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

กุมภาพันธ์ 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 898.74 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.51 MB
ดาวน์โหลด