ราคาหลักทรัพย์

19 มิถุนายน 2562 16:39 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
13.70
-0.10 (-0.72%)
ปริมาณ (หุ้น)
4,587,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
13.70 / 824,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
13.80 / 1,729,000
ราคาเปิด
13.80
ต่ำสุด
13.70
สูงสุด
13.80
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q1/2562

1,514.5 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q1/2562

737.9 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การขยายการลงทุนธุรกิจน้ำประปาในต่างประเทศ