รายนามนักวิเคราะห์

บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ชวันธร ศรีสมบูรณานนท์

บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล

บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ธนัทเทพ จันทรกานต์

บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

พัชริน เกษมอานันทนะ

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

เกษม พันธ์รัตนมาลา

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

เมธี รัมภาสกุล

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แอนดรู จ๊อบสัน

บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย)

ธนิยะ เกวลี

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

อาภาพร

บล. โกลเบล็ก จำกัด

อาทิตย์ จันทร์สว่าง

บล. ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

สมประสงค์ แซ่จิว

บล. เจพีมอร์แกน

สุกิจ ชวลิตากุล

บล. กสิกร จำกัด (มหาชน)

สรพงษ์ จักรธีรังกูร

บล. เกียรตินาคิน จำกัด

วิชุดา ปลั่งมณี

บล. กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน)

Kanchan Khanijou

บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด

ธีรภัทร เมธานุเคราะห์

Macquarie Securities

อภิเชษฐ์ เกียรติวรคุณ

Macquarie Securities

จักร เรืองสินภิญญา

บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

อลิส เรืองกุล

Nomura International (Hong Kong)

Daniel Raats

บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)

ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์

บล. ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)

สยาม ติยานนท์

บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด

ยุพเรศ ลิขิตแสนสุข

บล. นครหลวงไทย จำกัด

จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์

บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์

บล. ทิสโก้ จำกัด

จิติมา รัตนธรรม

บล. ทรีนีตี้ จำกัด

อดิศักดิ์ พรหมบุญ

บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อรรถพร อารยะสันติภาพ

บล. ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

มุกดา ห่มม่วง

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โกวิทย์ พงศ์วิญญู