ราคาหลักทรัพย์
TTW
12.50 THB
-0.30 (-2.34%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2561 04:39
ปริมาณ (หุ้น)
5,922,300
มูลค่า (บาท)
75,214,170
วันก่อนหน้า
12.80
ราคาเปิด
12.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.90 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.90 - 10.60