ราคาหลักทรัพย์
TTW
12.20 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561 04:38
ปริมาณ (หุ้น)
1,752,700
มูลค่า (บาท)
21,317,770
วันก่อนหน้า
12.20
ราคาเปิด
12.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.20 - 12.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.90 - 10.40