ราคาหลักทรัพย์
TTW
13.60 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2562 04:36
ปริมาณ (หุ้น)
2,599,600
มูลค่า (บาท)
35,533,390
วันก่อนหน้า
13.60
ราคาเปิด
13.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.80 - 13.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 11.70