ราคาหลักทรัพย์
TTW
12.50 THB
+0.40 (3.31%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 04:37
ปริมาณ (หุ้น)
8,848,000
มูลค่า (บาท)
109,559,850
วันก่อนหน้า
12.10
ราคาเปิด
12.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.50 - 12.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.90 - 10.60