ราคาหลักทรัพย์
TTW
12.40 THB
+0.10 (0.81%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 04:39
ปริมาณ (หุ้น)
3,071,600
มูลค่า (บาท)
38,067,410
วันก่อนหน้า
12.30
ราคาเปิด
12.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.50 - 12.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.90 - 11.50