ราคาหลักทรัพย์
TTW
13.00 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2562 04:01
ปริมาณ (หุ้น)
1,385,400
มูลค่า (บาท)
18,040,060
วันก่อนหน้า
13.00
ราคาเปิด
13.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.10 - 13.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.30 - 11.50