การลงทุนในธุรกิจอื่น

In 2011, TTW invested in CK Power PCL’s common stocks; a holding company that invests in different companies in Thailand and overseas that generate and distribute electricity. In this regard, CKP invests in the subsidiaries and affiliates that generate and distribute the electricity in 3 business groups as follows:

ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)
ธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
ได้แก่ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)
ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ได้แก่ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) บริษัท เชียงรายโซล่าร์ จำกัด (CRS) และบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด (NRS)