อันดับความน่าเชื่อถือ
ปี :
2565
วันที่ :
29 พ.ย.
ประเภทเครดิต :
อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :
ทริสเรทติ้ง
อันดับเครดิต :
AA-
แนวโน้มอันดับเครดิต :
คงที่
ปี ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลด
วันที่
2565
29 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2564
29 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2563
30 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2562
29 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2561
29 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2560
04 ธ.ค. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2559
16 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2558
30 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
06 พ.ค. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
08 ม.ค. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2557
13 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2556
16 ธ.ค. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2555
06 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
07 ก.พ. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2554
10 ต.ค. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2553
03 พ.ย. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2552
29 ต.ค. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
17 ก.พ. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
28 ม.ค. อันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
2551
22 ส.ค. อันดับเครดิตองค์กร ทริสเรทติ้ง AA- คงที่ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ - ปี 2557 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)