บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดสุขวัฒนาราม จังหวัดนครปฐม

07 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดสุขวัฒนาราม ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญในงานพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพบรรยากาศภายในงาน