บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดสร้างหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่น “มหาบารมีนทีบดี”

27 มกราคม 2563

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดสร้างหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่น “มหาบารมีนทีบดี” โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 292,826 บาท มอบให้แก่ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563