ทีทีดับบลิว รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2020

13 กุมภาพันธ์ 2563

(13 ก.พ. 63) นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยโปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่ดังกล่าวในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Pure and Applied Chemistry International Conference 2020” (PACCON2020) ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมในครั้งนี้ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

TTW ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ เล่งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอผลงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการพัฒนาสังคมยั่งยืนในระดับโลก

ภาพบรรยากาศภายในงาน