TTW เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยมอบน้ำดื่มทีทีดับบลิวและสิ่งของเครื่องใช้ แก่สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา ในเขตพื้นที่ให้บริการ

25 กุมภาพันธ์ 2564

25 ก.พ. 64 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดย คุณหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและน้ำดื่มบรรจุขวดทีทีดับบลิวแก่สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา ในเขตพื้นที่ให้บริการ จำนวน 4 แห่ง อันได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทยนครปฐม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19