TTW ยังคงเดินหน้าส่งมอบน้ำดื่มสะอาด TTW ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

25 พฤษภาคม 2564

คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ คณะ นำน้ำดื่มสะอาด TTW จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ขวด เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯ ได้มีการนำน้ำดื่มสะอาด TTW ส่งมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไปแล้วจำนวน 3,000 ขวด รวมทั้งสิ้น 9,000 ขวด อีกทั้งยังมีการมอบข้าวกล่อง จำนวนทั้งสิ้น 100 กล่องให้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

 

 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการส่งน้ำดื่มสะอาด TTW ให้แก่สำนักข่าวเนชั่น เพื่อสนับสนุนโครงการเนชั่นปันน้ำใจ ซึ่งโครงการมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยนำสิ่งอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็น รวมถึงน้ำดื่มสะอาด TTW นำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในครั้งนี้

สามารถรับชมภาพบรรยากาศโครงการเนชั่นปันน้ำใจ ได้ที่คลิปด้านล่าง