TTW ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด – 19 มอบข้าวกล่อง ให้แก่ชุมชนปุณวิถี 20 และ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

20 สิงหาคม 2564

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าส่งมอบข้าวกล่องอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยได้นำข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง มอบให้แก่ประชาชนในชุมชนปุณวิถี 20 (สุขุมวิท 101/1) ซึ่งเป็นชุมชนที่บริษัทเห็นแล้วว่าได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแล และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การโควิด – 19 บริษัทจึงดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนข้าวกล่องอย่างต่อเนื่องเสมอมาและจะดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อีกทั้งบริษัท ยังมีการมอบข้าวกล่อง จำนวน 400 กล่อง ซึ่งประกอบไปด้วย บะหมี่ไก่ ข้าวไก่กระเทียม ข้าวผัดฉ่าปลา ให้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนัก ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TTW ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ภาพการส่งมอบข้าวกล่อง

ภาพวิดีโอการส่งมอบข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชน