ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

19 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร

แถลงข่าว "จิบน้ำชายามบ่ายกับ วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์"

30 มีนาคม 2561
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2561

30 มีนาคม 2561
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2560

22 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร (โฟร์ซีซั่นเดิม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

18 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร