รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable Development Report 2020

PDF 7.67 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2019

PDF 22.45 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2018

PDF 7.88 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2017

PDF 24.26 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2016

PDF 9.6 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2015

PDF 10.08 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2014

PDF 8.29 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2013

PDF 3.33 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2012

PDF 15.94 MB
ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2011

PDF 21.21 MB
ดาวน์โหลด