ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2563
เวลา 11:15 - 12:00 น.
ณ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (VDO Conference)
นำส่งงบการเงิน คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2563
(ค่ำ)
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
การประชุมนักวิเคราะห์ 1/2563
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ The Residence 303 ชั้น Mezzanine โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
นำส่งงบการเงิน คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
(ค่ำ)
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
Tisco Corporate Day
เวลา 14.00 - 16.00 น.
อาคาร Tisco สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2562
เวลา 10:10 - 11:10 น.
ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2562
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
Maybank Kim Eng Thailand Corporate Day: "The survivors on low rate cycle"
เวลา 13.30 - 16.25 น.
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2562
เวลา 11.20-12.35 น.
ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2562
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้