ราคาหลักทรัพย์

29 พฤษภาคม 2563 16:38 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
13.70
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
4,347,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
13.60 / 1,450,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
13.70 / 80,900
ราคาเปิด
13.70
ต่ำสุด
13.60
สูงสุด
13.70
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q1'2563

1,541.7 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q1'2563

639.7 ล้านบาท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น