ราคาหลักทรัพย์

28 มีนาคม 2566 16:50 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
8.80
+0.15 (1.73%)
ปริมาณ (หุ้น)
3,475,960
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
8.75 / 177,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
8.80 / 308,800
ราคาเปิด
8.70
ต่ำสุด
8.60
สูงสุด
8.80
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม 2565

5,701.2 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

PDF 48.71 MB

งบการเงินประจำปี 2565

PDF 826.02 KB

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565

PDF 103.01 KB

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4 ปี 2565

PDF 8.45 MB

Factsheet Q4/2565

PDF 2.77 MB

แบบ 56-1 One Report ปี 2565 (รายงานประจำปี)

PDF 41.48 MB

Company Snapshot YE/2565

PDF 1.84 MB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น