ราคาหลักทรัพย์

16 กันยายน 2562 16:36 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
13.50
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
2,409,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
13.50 / 1,895,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
13.60 / 212,200
ราคาเปิด
13.50
ต่ำสุด
13.50
สูงสุด
13.70
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q2/2562

1,544.8 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q2/2562

729.8 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น