ราคาหลักทรัพย์

29 กรกฎาคม 2564 15:57 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
11.70
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
4,397,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
11.60 / 5,420,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
11.70 / 240,600
ราคาเปิด
11.70
ต่ำสุด
11.60
สูงสุด
11.80
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q1'2564

1,472.2 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 ปี 2564

PDF 7.85 MB

รายงานประจำปี 2563

PDF 6.76 MB

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

PDF 7.67 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

PDF 535.86 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

PDF 87.66 KB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น