ราคาหลักทรัพย์

04 ธันวาคม 2562 17:05 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
13.50
-0.10 (-0.74%)
ปริมาณ (หุ้น)
1,468,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
13.50 / 4,384,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
13.60 / 751,800
ราคาเปิด
13.60
ต่ำสุด
13.50
สูงสุด
13.60
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q3/2562

1,557.4 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q3/2562

725.8 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น