ราคาหลักทรัพย์

19 พฤษภาคม 2565 15:48 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
10.90
+0.10 (0.93%)
ปริมาณ (หุ้น)
1,403,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.90 / 363,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
11.00 / 3,164,900
ราคาเปิด
10.80
ต่ำสุด
10.80
สูงสุด
11.00
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม 2564

5,817.8 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

PDF 25.55 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

PDF 381.72 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

PDF 121.27 KB

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 ปี 2565

PDF 7.95 MB

Factsheet Q4/2564

PDF 65.98 MB

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

PDF 0 B

Company Snapshot YE/2564

PDF 1.12 MB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น