ราคาหลักทรัพย์

18 ตุลาคม 2562 16:38 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
13.60
+0.30 (2.26%)
ปริมาณ (หุ้น)
5,872,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
13.50 / 1,012,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
13.60 / 387,300
ราคาเปิด
13.40
ต่ำสุด
13.40
สูงสุด
13.60
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q2/2562

1,544.8 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q2/2562

729.8 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น