ราคาหลักทรัพย์

20 กุมภาพันธ์ 2563 16:38 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
14.40
+0.10 (0.70%)
ปริมาณ (หุ้น)
2,344,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
14.40 / 15,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
14.50 / 501,700
ราคาเปิด
14.30
ต่ำสุด
14.20
สูงสุด
14.40
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q3/2562

1,557.4 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q3/2562

725.8 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น