ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

สิงหาคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 182.2 KB

ดาวน์โหลด

กรกฎาคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 341.46 KB

ดาวน์โหลด

รายงานระดับน้ำรอบนิคมบางปะอิน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงเช้า)

PDF 465.4 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

กรกฎาคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 341.46 KB
ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 335.85 KB
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 785.98 KB
ดาวน์โหลด
เมษายน 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.23 MB
ดาวน์โหลด
มีนาคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 352.84 KB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 348.29 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 468.99 KB
ดาวน์โหลด