ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

กรกฎาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 190.27 KB

ดาวน์โหลด

พฤษภาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 491.84 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

พฤษภาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 491.84 KB
ดาวน์โหลด
เมษายน 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 757.07 KB
ดาวน์โหลด
มีนาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.34 MB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.1 MB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.51 MB
ดาวน์โหลด