ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

กันยายน 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 75.98 KB

ดาวน์โหลด

สิงหาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 416.57 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

สิงหาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 416.57 KB
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 604.08 KB
ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.51 MB
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 495.98 KB
ดาวน์โหลด
เมษายน 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 384.66 KB
ดาวน์โหลด
มีนาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 2.14 MB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 473.21 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 477.53 KB
ดาวน์โหลด