ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

ธันวาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 189.88 KB

ดาวน์โหลด

พฤศจิกายน 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 2.31 MB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

พฤศจิกายน 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 2.31 MB
ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 594.84 KB
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 2.65 MB
ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 572 KB
ดาวน์โหลด
กันยายน 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 263.88 KB
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 491.84 KB
ดาวน์โหลด
สิงหาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 363.38 KB
ดาวน์โหลด
เมษายน 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 757.07 KB
ดาวน์โหลด
มีนาคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.34 MB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.1 MB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2562 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.51 MB
ดาวน์โหลด