ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

เมษายน 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 185.45 KB

ดาวน์โหลด

มีนาคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 352.84 KB

ดาวน์โหลด

รายงานระดับน้ำรอบนิคมบางปะอิน ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (ช่วงเช้า)

PDF 465.4 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

มีนาคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 352.84 KB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 348.29 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2565 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 468.99 KB
ดาวน์โหลด