ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

มกราคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 76.37 KB

ดาวน์โหลด

ธันวาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 414.9 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

ธันวาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 414.9 KB
ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 2.1 MB
ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 2.34 MB
ดาวน์โหลด
กันยายน 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.43 MB
ดาวน์โหลด
สิงหาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 386.55 KB
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 2.17 MB
ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 354.77 KB
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.26 MB
ดาวน์โหลด
เมษายน 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.25 MB
ดาวน์โหลด
มีนาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.13 MB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 341.86 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 384.96 KB
ดาวน์โหลด