ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

มีนาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 90.79 KB

ดาวน์โหลด

กุมภาพันธ์ 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 473.21 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

กุมภาพันธ์ 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 473.21 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 477.53 KB
ดาวน์โหลด