ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

กุมภาพันธ์ 2566 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 182 KB

ดาวน์โหลด

มกราคม 2566 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 1.8 MB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

มกราคม 2566 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.8 MB
ดาวน์โหลด