ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

มิถุนายน 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 76.28 KB

ดาวน์โหลด

พฤษภาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 495.98 KB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

พฤษภาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 495.98 KB
ดาวน์โหลด
เมษายน 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 384.66 KB
ดาวน์โหลด
มีนาคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 2.14 MB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 473.21 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2564 ผลคุณภาพน้ำประปาจากบริษัททดสอบอิสระ บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 477.53 KB
ดาวน์โหลด