ข้อมูลคุณภาพน้ำประปา
รายงานผลคุณภาพน้ำประปา ณ ปัจจุบัน

กรกฎาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

PDF 74.59 KB

ดาวน์โหลด

พฤษภาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว

PDF 1.26 MB

ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาทั้งหมด

พฤษภาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.26 MB
ดาวน์โหลด
เมษายน 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.25 MB
ดาวน์โหลด
มีนาคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 1.13 MB
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 341.86 KB
ดาวน์โหลด
มกราคม 2563 ผลคุณภาพน้ำประปาจากกรมอนามัย บมจ.ทีทีดับบลิว
PDF 384.96 KB
ดาวน์โหลด