ราคาหลักทรัพย์

27 มกราคม 2566 16:37 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
9.40
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
6,066,189
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
9.35 / 817,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
9.40 / 60,100
ราคาเปิด
9.40
ต่ำสุด
9.35
สูงสุด
9.45
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q3' 2565

1,436.3 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

PDF 23.71 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565

PDF 411.44 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565

PDF 104.77 KB

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3 ปี 2565

PDF 9.41 MB

Factsheet 9M/2565

PDF 11.74 MB

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

PDF 77.74 MB

Company Snapshot 9M/2565

PDF 437.62 KB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น