ราคาหลักทรัพย์

07 มิถุนายน 2566 12:29 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
8.60
+0.10 (1.18%)
ปริมาณ (หุ้น)
260,895
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
8.55 / 104,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
8.60 / 154,600
ราคาเปิด
8.50
ต่ำสุด
8.50
สูงสุด
8.60
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2566

1,486.8 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

PDF 32.27 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

PDF 337.27 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566

PDF 115.71 KB

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 ปี 2566

PDF 9 MB

Factsheet Q1/2566

PDF 2.99 MB

แบบ 56-1 One Report ปี 2565 (รายงานประจำปี)

PDF 40.45 MB

Company Snapshot 3M/2566

PDF 434.94 KB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น