ราคาหลักทรัพย์

31 มีนาคม 2563 16:35 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
12.70
+0.50 (4.10%)
ปริมาณ (หุ้น)
4,146,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
12.70 / 3,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
12.80 / 204,700
ราคาเปิด
12.40
ต่ำสุด
12.20
สูงสุด
12.80
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม 2562

6,166 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 2562

3,147 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น