ราคาหลักทรัพย์

06 ตุลาคม 2565 16:36 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
9.55
-0.10 (-1.04%)
ปริมาณ (หุ้น)
4,879,121
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
9.55 / 33,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
9.60 / 19,600
ราคาเปิด
9.70
ต่ำสุด
9.50
สูงสุด
9.70
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q2' 2565

1,428.1 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

PDF 23.71 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

PDF 439.38 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565

PDF 99.28 KB

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2 ปี 2565

PDF 4.75 MB

Factsheet Q2/2565

PDF 5.39 MB

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

PDF 77.74 MB

Company Snapshot 1H/2565

PDF 421.86 KB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น