ราคาหลักทรัพย์

01 กรกฎาคม 2565 16:38 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
10.60
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
1,821,468
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.60 / 29,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.70 / 1,259,200
ราคาเปิด
10.60
ต่ำสุด
10.50
สูงสุด
10.70
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q1' 2565

1,408.0 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารเผยแพร่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

PDF 25.55 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

PDF 381.72 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

PDF 121.27 KB

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 ปี 2565

PDF 7.95 MB

Factsheet Q1/2565

PDF 0 B

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

PDF 77.74 MB

Company Snapshot 3M/2565

PDF 370.03 KB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น