ราคาหลักทรัพย์

16 เมษายน 2564 16:36 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
11.60
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
6,187,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
11.60 / 1,833,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
11.70 / 1,470,400
ราคาเปิด
11.60
ต่ำสุด
11.60
สูงสุด
11.70
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q4'2563

1,542.2 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานประจำปี 2563

PDF 6.76 MB

Sustainable Development Report 2020

PDF 7.67 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2563

PDF 1023.16 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2563

PDF 89.69 KB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น