ราคาหลักทรัพย์

26 มกราคม 2565 16:57 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
11.60
+0.10 (0.87%)
ปริมาณ (หุ้น)
1,622,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
11.50 / 2,131,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
11.60 / 530,300
ราคาเปิด
11.50
ต่ำสุด
11.50
สูงสุด
11.70
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q3'2564

1,443.9 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3 ปี 2564

PDF 9.02 MB

รายงานประจำปี 2563

PDF 6.76 MB

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

PDF 7.67 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

PDF 539.82 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

PDF 124.41 KB

Company Snapshot 9M/2564

PDF 1.34 MB

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การลงทุนในธุรกิจอื่น